Plumo


Plumo är ett konsultföretag som accepterar uppdrag i den omfattning som grundarens familjeliv och anställning tillåter, för närvarande i begränsad omfattning.


Kanske utvecklas Plumo till något annat någon gång.